O župi Srca Marijina - Skopaljska Gračanica - Broj katolika u župi

Broj katolika u župi Skopaljska Gračanica između 1923. i 2001. godine


Prema Šematizmu za 1932., a s obzirom na podatke iz 1931. godine, u župi Skopaljska Gračanica navode se sljedeća naselja: Gračanica (213 katolika, 4 pravoslavca i 230 muslimana), Bilobučje (13 katolika i 24 muslimana), Dražev Dolac (120 katolika i 260 muslimana), Dauratbegov Dolac (24 katolika i 103 muslimana), Humac, dio (162 katolika), Kordići (99 katolika i 81 musliman), Lužani (105 katolika i 98 muslimana), Okolišće (54 katolika), Pernice (38 katolika i 19 muslimana), Ričica (241 katolik i 105 muslimana), Rosulje (44 katolika i 63 muslimana), Škrti (77 katolika i 37 muslimana).  
Tihomišlje (109 katolika), Zanesenovići (73 katolika i 209 muslimana) i Zlavast (84 katolika, 6 pravoslavaca i 128 muslimana). Osim katolika, na području tadašnje župe Skopaljske Gračanice 1931. godine bilo je ukupno 1632 muslimana i 10 pravoslavaca.

U Šematizmu za 1961., a s obzirom na podatke Iz 1959. godine, u župi Skopaljska Gračanica navode se sljedeća naselja:

 • Gračanica (257 katolika),
 • Bilobučje (20),
 • Dauratbegov Dolac (56),
 • Humac (289),
 • Jazvenik (59),
 • Kordići (105).
 • Lužani (222),
 • Okolišće (66),
 • Pavić Polje (116),
 • Pernice (123),
 • Ričica Donja (320),
 • Ričica Gornja (95),
 • Skrti (46),
 • Zanesenovići (103) i
 • Zlavast (124).


Prema podacima od 31. prosinca 2001. godine župa Skopaljska Gračanica imala je 183 katoličke obitelji. Broj katoličkih obitelji i katolika po naseljima bio je ovakav: Humac - 32 katoličke obitelji sa 137 katolika. Gračanica - 33 katoličke obitelji sa 105 katolika, Donja Ričica - 33 katoličke obitelji sa 139 katolika, Pajić Polje - 78 katoličkih obitelji sa 364 katolika, Zanasovići - 5 katoličkih obitelji s 12 katolika i Zlavast - 2 katoličke obitelji s 8 katolika. Ovakvo stanje broja katolika u župi Skopaljska Gračanica posljedica je ratnih događanja od 1992. godine.