Ministranti

U životu župe pomažu i ministranti koji svojim ministriranjem pomažu u liturgiji kako bi prošla što dostojanstvenije. Veseli i uvijek nasmijani spremni su pomoći i izvan crkve. Trenutno ih ima petnaest. Organiziramo izlete i natjecanja s ministrantima drugih župa. Pozivamo sve koji žele postati ministranti da se prijave kod župnika.

MINISTRARE (lat.) znači služiti. Ministranti pripomažu da bogoslužje bude ljepše. Oni služe svećeniku, a samim time i Bogu. Nakon slavlja prve svete pričesti i ti možeš postati ministrant, što nije jedini uvjet, i služiti kod oltara.

U bogoslužju su potrebne različite službe da bi ono zaista postalo slavljem cijele zajednice.


Dobar ministrant mora imati i ove osobine:

1. Revnost za slavu Božju. Tko hoće biti ministrant ne smije ga voditi želja za isticanje. Nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što god radi neka bude na veću slavu Božju.

2. Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant je poslušan u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu. Neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.

3. Čistoća duše. „Na goru gospodnju smije uzaći samo onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno“. Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi čim prije čisti dušu u ispovijedi.

4. Strahopoštovanje. Ne samo prema Bogu. Već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu.

5. Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu ima obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju mora biti za nj veliko i važno.

6. Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijateljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i kućama. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.

7. Marljivost. Poslužitelji oltara moraju biti najvrjedniji učenici u školi, a napose u vjeronauku. Izvan crkve trebaju čitati vjerske knjige i časopise.


Dužnosti ministranata:

1. Svi ministranti jedne župe sačinjavaju „zbor ministranata“. U „zbor“ može biti primljen svaki dobar dječak ili djevojčica koji ima pravu nakanu; služiti na veću slavu Božju.

2. Redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima, doći barem desetak minuta prije mise  kako bi se pripremio za ministriranje. (Uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, ruku i obuće.)

3. Prije i poslije mise obaviti molitvu. Pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara.
4. Pristupiti što češće sv. pričesti.

5. Čuvati i spremati ministrantsko odijelo. Isto tako spremati i čuvati sve crkvene predmete; stavljati ih na određeno mjesto.

6. Ispričati svaki izostanak od mise ili sastanka. Ako je spriječen da poslužuje, neka misli o zamjeni.