FOTO Unutrašnje uređenje župne crkve Srca Marijina

FVB 9897Krajem mjeseca studenog 2017. godine u župi Srca Marijina Skopaljska Gračanica, započeli smo s unutrašnjim uređenjem župne crkve. Radi se o kompletnom renoviranju, radovi na elektro instalacijama, toplotna izolacija, instalacija toplotnih i rashladnih uređaja, žbukanje i bojanje crkve, nova rasvjeta u crkvi, ozvučenja crkve, te postavljanju poda u sakristijama i na koru crkve. Radove izvode sami župljani župe u suradnji sa firmom ROFIX, a pod vodstvom građevinskog inženjera gosp. Mladena Biokšića. Veći dio ovih radova financiraju Središnji državni ured za Hrvate izvan RH i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje RH. Ostali dio financira se darovima vjernika.

Unutrašnje uređenje crkve bilo je nužno jer se pojavila vlaga na zidovima, a posljedica toga bila je oronulost kompletne crkve. Nakon rata, djelomično obnovljena crkva je bila prekrivena šindrom. Zbog dotrajalosti šindre crkva je prokišnjavala, a što je dovelo do ovakvog stanja crkve. Prije samih radova kompletna stara žbuka se morala ukloniti (obiti). 

Dozvolu za uređenje župne crkve dao je Nadbiskup Vinko kard. Puljić i Vrhbosanska Nadbiskupija rješenjem broj 439/2017. Ovom prilikom zahvaljujemo ravnateljima spomenutih ureda Vlade Republike Hrvatske: gosp. Zvonki Milasu i gosp. Nikoli Mažaru, koji su i sami posjetili našu župu u siječnju ove godine, kada su imali priliku vidjeti stanje župe crkve. Također se zahvaljujemo župljanima koji svojim darovima i velikodušnim radom pomažu uređenje svoje župne crkve. 

Kako su radovi još uvijek u tijeku, u vrijeme Božićnih slavlja misu polnoćku ćemo slaviti u samoj crkvi a sve druge mise slavit će se u župnoj dvorani. Ovom prilikom možete vidjeti fotografije radova. Po završetku radova ponovno ćemo objaviti fotografije novouređene crkve.

Fotografije pogledajte OVDJE