FOTO Izgradnja nove kapelice i mrtvačnice na Pavić Polju

IMG fb65e52a230e2065a3b5159bed8660eb VPočetkom mjeseca rujna ove godine započeta je izgradnja nove kapelice i mrtvačnice u mjestu Pavić Polje, župa Srca Marijina Skopaljska Gračanica. Do sada je na ovom groblju postojala stara kapelica koja je bila neuslovna i malena za obavljanje sahrana na spomenutom groblju. Budući da se radi o jednom od većih grobalja u župi, župljanima Pavić Polja potrebna je veća kapelica i mrtvačnica. 

Dozvolom Nadbiskupije Vrhbosanske broj 1269/2016. od 27. listopada 2016. Nadbiskup je dao dozvolu za gradnju ove kapelice. 

Fotografije pogledajte OVDJE