FOTO Dekanatska korona bugojanskog dekanata u župi Skopaljska Gračanica

image 0 02 05 9ae3b984a81ebb3969f1003402bc8b4d695d1d0ccf2a5bfd1988dfa44e0d6332 VU srijedu, 19. listopada 2016. svećenici bugojanskog dekanata održali su svoju jesensku koronu u župi Srca Marijina, Skopaljska Gračanica. Na susretu je sudjelovalo dvanaest svećenika. Domaćin je bio vlč. Tadija Ivoš, župnik župe Skopaljska Gračanica. Susretom je predsjedao dekan bugojanskog dekanata mons. Marko Tomić. Tema susreta bila je - pastoralni poticaji u radu na župama dekanata.

Susret je započeo molitvom, nakon čega je dekan pozdravio prisutne svećenike te održao predavanje na temu ove jesenske korone. U tom smislu, dekan je govorio o naglascima i smjernicama kako ih Mjesna ili Opća Crkva predlaže, o svetoj godini Božjeg milosrđa, o slavljenju sakramenata i nekim negativnim iskustvima, o terminima sakramenta Potvrde u dekanatu. Govora je bilo i o, itekako, uspješnim rezultatima, do sada pet održanih sastanaka, o Sinodi.

Nakon izlaganja dekana, mons. Tomića, uslijedio je razgovor i ostavljen prostor za moguća pitanja. Ponajviše se govorilo o nedavno održanoj „Zlatnoj harfi“, prolazak kroz sveta vrata vjernika bugojanskog dekanata u godini milosrđa, pitanje kumovanja na krštenju i krizmi te o samoj svrsi kumovanja, tečaju za obitelji, terminima svete ispovijedi u župama dekanata za Božić, tečaju priprave za brak koji će se održati u župi Uznesenja BDM u Uskoplju, 4. ožujka 2017. Predloženo je i održavanje „Zlatne harfe“ preko tjedna, ne za vikend, zbog poklapanja termina sa mnoštvom drugih aktivnosti.

 

Od strane jednog od prisutnih svećenika predložena je ideja o održavanju seminara o liturgijskoj glazbi.

Susret je završio zajedničkim druženjem kod stolom za objedom, te u veseloj atmosferi najavljena je sljedeća - proljetna korona, koja će se održati u župi Uznesenja BDM Suho Polje - Kupres, 22. ožujka 2017. (kta)

Fotografije pogledajte OVDJE